Metro Minis

4244 NW 54th St
OKC, OK 73112
(405) 996-0202